Μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη υπηρεσία σε σχέση με τη διαδικασία μισθοδοσίας.

 

Οι Yπηρεσίες μας Συμπεριλαμβάνουν:

  • Εγγραφή εταιρείας και των υπαλλήλων της στο γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Ετοιμασία της εβδομαδιαίας ή μηνιαίας κατάστασης μισθών.
  • Ετοιμασία μισθών, φόρων και εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Υποβολές και πληρωμές στις διάφορες Υπηρεσίες και αρμόδια Τμήματα.
  • Ετοιμασία και υποβολή μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων του εργοδότη.
  • Λήψη σχετικών πιστοποιητικών αποδοχών (Ε.ΠΡ 63).
  • Προετοιμασία Φορολογικής Δήλωσης Ε. Πρ. 7
  • Και άλλα που έχουν σχέση με υπηρεσίες και μισθολόγια.