Παρέχουμε εξειδικευμένες και επαγγελματικές συμβουλές για τη διαχείριση των εργασιών σας καθώς και οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής σας και καθοδήγηση σε θέματα πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επίσης και με επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τέτοιες υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες αν θέλετε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας ή αν σκέφτεστε να συγχωνεύσετε ή να πουλήσετε.

Οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικές και μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση να διαμορφώσει και να εφαρμόσει επιχειρηματικούς στόχους.

Οι Yπηρεσίες μας Συμπεριλαμβάνουν:

  • Εξειδικευμένες συμβουλές και υποστήριξη για την αγορά ή πώληση μιας επιχείρησης.
  • Συμβουλές σχετικά με τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Παροχή βοήθειας σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.
  • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
  • Βοήθεια και συμβουλές για την άντληση κεφαλαίων.
  • Προϋπολογισμοί και δηλώσεις ταμειακών ροών.
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • Αναφορές Δέουσας Επιμέλειας
  • Συστήματα εσωτερικού ελέγχου.