Σε περίπτωση που μια εταιρεία αποφασίσει να μην συνεχίσει τις λειτουργίες της είτε εθελοντικά είτε λόγω απαιτήσεων του πιστωτή, τότε η εταιρία θα υποστεί ρευστοποίηση.

Το συμβουλευτικό μας τμήμα μπορεί να συμβουλέψει τους πελάτες μας (είτε πρόκειται για τους πιστωτές είτε για την εταιρεία που υπόκειται σε ρευστοποίηση),  ώστε να διασφαλιστεί ότι η απαραίτητη διαδικασία θα διεξάγεται όσο το δυνατό πιο ομαλά και μέχρι η εταιρεία να διαγραφεί από τον Καταχωρητή Εταιριών ή  μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών.

 

Οι Yπηρεσίες μας Συμπεριλαμβάνουν:

Δανιοδοτήσεις 

Μέλη από την ομάδα μας μπορούν να διοριστούν ως παραλήπτες (είτε απο τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ιδιωτικούς οργανισμούς) και μπορούμε να χειριστούμε όλη τη διαδικασία απο την αρχή μέχρι να βρεθεί μια λύση.

Ρευστοποίηση

Συγκάλεση των μετόχων και των πιστωτών σε συναντήσεις; πραγματοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας; διευθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας και επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές έως το τέλος της διαδικασίας.