Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αγωνίζονται να εξυπηρετήσουν το χρέος τους ή να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ρευστότητας των επιχειρήσεων τους.

Οι σύμβουλοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αναδιάρθρωση του χρέους. Θα αναλύσουμε τις τρέχουσες δυνατότητες βιωσιμότητας και αποπληρωμής του τρέχοντος χρέους σας και θα διερευνήσουμε τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Θα σας παρέχουμε ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με τις προοπτικές επιτυχίας και θα διαπραγματευτούμε με τις τράπεζες, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Οι Yπηρεσίες μας Συμπεριλαμβάνουν:

Διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες ή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα εκ μέρος των Πελατών μας.

Προετοιμασία προβλέψεων ταμειακών ροών και παρουσίασή στις σχετικές Τράπεζες ή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Παρακολούθηση της εφαρμογής της πρόβλεψης ταμειακών ροών.

Θα διεξάγουμε τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις μαζί σας για να βεβαιωθούμε ότι παραμείνετε πλήρων ενήμεροι της κατάστασης.