Η Κύπρος πλέον θεωρείται ως μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για επιχειρήσεις. Με ένα από τα πιο ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να βασίσουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο ή να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω της Κύπρου χρησιμοποιώντας μια κυπριακή εταιρεία και αποκομίζοντας όλα τα οφέλη που προσφέρει το φορολογικό σύστημα.

Όλες οι Διεθνείς Επιχειρήσεις Κύπρου (IBC) πρέπει νομικά να έχουν τουλάχιστον 1 μέτοχο, 1 διευθυντή, γραμματέα και εγγεγραμμένο γραφείο.