Σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, το Τμήμα Φορολογίας ζητά ολοένα και περισσότερο από τους φορολογούμενους να υποβάλλουν κατάσταση περιουσίας. Εάν ένας φορολογούμενος διαπιστώσει ότι υποβάλλει λανθασμένες πληροφορίες στην δήλωση κεφαλαίου του, τότε μπορεί να διωχθεί από τις αρχές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβολή προστίμων.

 

Η έμπειρη ομάδα μας μπορεί να σας παρέχει με την γνώση που απαιτείται για τη συμπλήρωση της δήλωσης κεφαλαίου με το πιο εμπιστευτικό και επαγγελματικό τρόπο. Όσο αφορά τη δήλωση κεφαλαίου, στη περίπτωση που χρειαστεί θα συμμετάσχουμε και εμείς στις συνομηλίες με το Τμήμα Φορολογίας.

Η προετοιμασία και η υποβολή της δήλωσης κεφαλαίου στο Τμήμα Φορολογίας μπορεί να είναι μια αγχωτική και απαιτητική διαδικασία.  Θα διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία αυτή θα είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη για εσάς και θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε συμφωνία με το Τμήμα Φορολογίας με το πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

 

Οι Yπηρεσίες μας Συμπεριλαμβάνουν:

Συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης κεφαλαίου σας με τα προσωπικά σας στοιχεία να αντιμετωπίζονται με εμπιστοσύνη.

Προετοιμασία των προσωπικών δηλώσεων κεφαλαίου ιδιοκτησία, ετήσιες δηλώσεις εσόδων και εξόδων, δηλώσεις που προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα για τα εξεταζόμενα έτη απο τις Αρχές.

Διεξάγουμε συναντήσεις με εσάς για να είμαστε σίγουροι, ότι συμπεριλαμβάνετε μέσα στη δήλωση κεφαλαίου είναι σωστό και ότι είστε ικανοποιημένοι με το περιεχόμενό της.

Εκπροσωπούμε το πελάτη και διεξάγουμαι συζητήσεις με το Τμήμα Φορολογίας.

Προσδιορισμός του κατά πόσον τα έσοδα που περιλαμβάνονται στην δήλωση κεφαλαίου φορολογούνται πράγματι και προσδιορίζουν στοιχεία που απαιτούν περαιτέρω αιτιολόγηση.

Συχνή ενημέρωση της δήλωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους νόμους και κανονισμούς για το φορολογικό νόμο.