Γιατί είναι αναγκαίο ένα Επιχειρηματικό Πλάνο (ΕΠ) για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση;

Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Πλάνου, έχει καταστεί πλέον ως επιτακτική ανάγκη σήμερα ώστε να διασφαλισθεί στο μέγιστο δυνατό η βιωσιμότητα της νέας ή της υφιστάμενης επιχείρησης.

Έρευνες χρόνων διαπιστώνουν δύο να είναι οι κύριες  αιτίες της αποτυχίας μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας:

 1. Η έλλειψη στόχου και κατεύθυνσης, με απλά λόγια το Επιχειρηματικό Πλάνο.
 2. Η έλλειψη επιχειρηματικής οργάνωσης και φιλοσοφίας

Ένα καλό Επιχειρηματικό Πλάνο, παρουσιάσιμο, με ελκυστικό εξώφυλλο, μέχρι 40 σελίδες και τυπωμένο, απευθύνεται συνήθως σε τραπεζίτες και επενδυτές. Οι μικροί επιχειρηματίες φτιάχνουν το ΕΠ για τον εαυτό τους. Μπορεί να είναι σε μια σελίδα, χειρόγραφο, σε tablet, φορητό υπολογιστή, σε εικόνες. Όσο εσείς γνωρίζετε τι θέλετε και έχετε διαθέσιμο το ΕΠ σας ανά πάσα στιγμή, αυτό και μόνο είναι αρκετό.

 

Ο σύμβουλος θα σας βοηθήσει να δείτε τις βασικές παραμέτρους της επιχείρησης σας. Να σας βρει τα κενά στην όλη ροή της σωστής λειτουργικότητας της επιχείρησης σας και να σας σχεδιάσει ένα βασικό σκελετό επιχειρησιακής στρατηγικής. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από εσάς!!!!

 

Ένα επιχειρηματικό πλάνο συνήθως που απευθύνεται;

 • Στους μετόχους,
 • Στα διευθυντικά στελέχη,
 • Στους υποψήφιους επενδυτές,
 • Στους χρηματοδότες και τις τράπεζες
 • Αποτελεί βασικό εργαλείο για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, είτε στο σύνολο της επιχείρησης είτε σε ένα συγκεκριμένο έργο ή τομέα της επιχείρησης.
 • Αποτελεί βασικό εργαλείο στην αναδόμηση και την αλλαγή οργάνωσης και φιλοσοφίας στο προσωπικό και στους εξωτερικούς συνεργάτες (προμηθευτές) της επιχείρησης.

 

Ειδικότερα σε περιόδους κρίσης, είναι απαραίτητο για σκοπούς αναδιαρθρώσεων υφιστάμενων ή εξασφάλιση νέων επιχειρηματικών δανείων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς όπως επίσης και για ευκαιρίες χρηματοδότησης από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πλάνο;

Ένα καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό πλάνο πρέπει να ορίζει και να καθοδηγεί τις δραστηριότητες ολόκληρης της επιχείρησης. Θα πρέπει να ενημερώνει τις στρατηγικές αποφάσεις των σχετικών εταίρων, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την κατεύθυνση των επιχειρηματικών κινήσεων, όπως τις προοπτικές, το αρχικό, πάγιο και λειτουργικό κόστος και τη συγκριτική αποτίμηση επενδυτικών ενεργειών. Και τέλος θα πρέπει να δίνει απάντηση στα ερωτήματα που θέτει το κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη:

 • ποιο είναι το όραμα/αποστολή/στόχοι (εμπορικοί/λειτουργικοί) της εταιρείας;
 • ποια είναι η αγορά που εισέρχομαι;
 • ποιο είναι το προϊόν/υπηρεσία που θέλω να πουλήσω;
 • ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο και το ρίσκο που αναλαμβάνω;
 • ποιο είναι το ύψος της επένδυσης;
 • πόσο γρήγορα θα πάρω πίσω τα χρήματα μου;
 • τι απόδοση θα έχω στο κεφάλαιο μου;
 • Η επιχειρηματική ιδέα πως μπορεί να είναι βιώσιμη;
 • Ποιες ανάγκες της αγοράς θα πρέπει να καλύψω;
 • Γιατί ο καταναλωτής να επιλέξει εμένα και όχι τους ανταγωνιστές μου;
 • Τι είδους εταιρεία με συμφέρει να ιδρύσω;

Το επιχειρηματικό σας πλάνο δεν είναι στατικό. Θα πρέπει να αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε 3-6 μήνες ώστε να προσαρμόζεστε με την αγορά και τις ανάγκες των πελατών σας.

Εμπεριστατωμένες έρευνες έδειξαν ότι οι εταιρείες με επιχειρησιακό πλάνο έχουν παρουσιάσει μέχρι και 50% αύξηση του κύκλου εργασιών τους, μέχρι και 30% λιγότερα λειτουργικά έξοδα και αισθητή αύξηση των κερδών τους, καθώς το ΕΠ συμβάλει σε καθορισμό συγκεκριμένων εμπορικών και λειτουργικών στόχων, συγκεκριμένη εφαρμογή διοικητικής πολιτικής και οργάνωσης σε εφικτά και προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Γιατί εμείς;

Τα έμπειρα στελέχη του γραφείου μας αναλαμβάνοντας την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού πλάνου  μπαίνουν στη θέση του κάθε εμπλεκόμενου και θέτουν προκαταβολικά τα ερωτήματα στα οποία περιμένει απάντηση κάθε μέτοχος ή υποψήφιος επενδυτής.

Στα πλαίσια αυτά αντλούνται στοιχεία από την επιχείρηση και το ανταγωνιστικό της περιβάλλον, αναλύονται οι τάσεις της αγοράς και χαράσσεται η επιχειρηματική στρατηγική και οι στόχοι της εταιρείας σας, συνθέτοντας τα δεδομένα με την επιχειρηματική πείρα ετών, για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφικτού επιχειρηματικού πλάνου.

Για την συγγραφή και δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου έχουμε:

 • 20+ χρόνια εμπειρίας στον τομέα δημιουργίας και συγγραφής επιχειρηματικών πλάνων
 • 4+ εξειδικευμένους επαγγελματίες συνεργάτες μας στον χώρο των επιχειρήσεων με πολυετή πείρα σε διάφορες αγορές Κύπρου και εξωτερικού.
 • 4+ κατάλληλα εξιδεικευμένα λογισμικά προγράμματα για ανάλυση ιδεών (mind maps), στρατηγικής και αποφάσεων, ανάλυση λειτουργικής στρατηγικής και την δημιουργία οικονομικών προβολών που βασίζονται σε στατιστικές αναφορές και παρόμοια οικονομικά δεδομένα της δικής σας περίπτωσης.
 • 70+ επιχειρηματικά πλάνα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και είναι σε θέση να σας δώσουν τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές για την χάραξη μιας ξεκάθαρης πορείας πλεύσης της επιχείρησης σας.

Οι χρεώσεις μας

 • Οι χρεώσεις μας για την δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου βασίζονται σε 3 πυλώνες
Α/Α Διαδικασία Χρέωση Παραδοτέα
1 Πρώτη επαφή

1.     Δημιουργία νέας επιχείρησης

2.     Ανάλυση Υφιστάμενης επιχείρησης ή προβλήματος

Καμία Χρέωση

·       περιλαμβάνει, επίσκεψη στην επιχείρηση σας, ή στο γραφείο μας. Συλλογή βασικών πληροφοριών και συζήτηση μαζί σας.

Προτεινόμενη Προσφορά

 

Για το φάσμα των υπηρεσιών που θα κριθούν ότι χρειάζεται να παραδοθούν στον πελάτη

2 Δημιουργία Νέας Επιχείρησης

(Νομική ή Φυσική Οντότητα) – ΝΕ

Πακέτο ΝΕ-Α

 

Από €550 +

·       περιλαμβάνει, συλλογή λεπτομερών πληροφοριών για την προτεινόμενη επιχειρηματική σας ιδέα, επεξεργασία βιωσιμότητας.

 

Πακέτο ΝΕ-Β

Από €1330 +

·       περιλαμβάνει, συλλογή λεπτομερών πληροφοριών για την προτεινόμενη επιχειρηματική σας ιδέα, πλήρης χρήση αναλυτικών εργαλείων και στατιστικών δεδομένων αγοράς και ανταγωνιστών. Οικονομικές προβολές και σχεδιασμός επιχειρηματικών στρατηγικών όπου χρειάζεται.

 

 

Έγγραφο 10-15 σελίδες τυπωμένο σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει την βασική οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας και κατά πόσο η ιδέα είναι βιώσιμη ή όχι, κερδοφορία, και ανάλυση ρευστότητας. (όπου χρειάζεται)

 

 

Έγγραφο 25-40 σελίδες τυπωμένο σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει, πλήρης ανάλυση σε όλες τις επιχειρηματικές παραμέτρους. Περιγραφή ιδέας, κόστη ξεκινήματος, ανάλυση αγοράς & ανταγωνισμού, στρατηγική πωλήσεων, e-marketing, στρατηγική διαφήμισης, λειτουργική στρατηγική, στατιστική ανάλυση (όπου εφαρμόζεται), ορόσημα εφαρμογής, ανάλυση αποπληρωμής επένδυσης κεφαλαίου, αναγκαιότητα προσωπικού, κεφαλαίο κινήσεως και οικονομικές προβολές κερδοφορίας, περιουσιακών ισολογισμών και ρευστότητας.

3 Υφιστάμενη Επιχείρηση

(Νομική ή Φυσική Οντότητα) – ΥΕ

Πακέτο ΥΕ-Α

 

Από €550 +

·       περιλαμβάνει, συλλογή λεπτομερών πληροφοριών για την προτεινόμενη επιχειρηματική σας ιδέα ή επεξεργασία ενός συγκεκριμένου προβλήματος ή τομέα της επιχείρησης και επεξεργασία βιωσιμότητας.

 

Πακέτο ΥΕ-Β

 

Από €1400 +

·       περιλαμβάνει, συλλογή λεπτομερών πληροφοριών για την προτεινόμενη επιχειρηματική σας ιδέα, πλήρης χρήση αναλυτικών εργαλείων και στατιστικών δεδομένων αγοράς και ανταγωνιστών. Οικονομικές προβολές και σχεδιασμός επιχειρηματικών στρατηγικών όπου χρειάζεται.

 

 

Έγγραφο 10-15 σελίδες τυπωμένο σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει την βασική οικονομική ανάλυση νέας ιδέας ή προβλήματος. Προτεινόμενες λύσεις σε συγκεκριμένο τομέα ή τομείς της επιχείρησης. (Όπου εφαρμόζεται).

 

 

 

 

 

 

Έγγραφο 25-40 σελίδες τυπωμένο σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει, πλήρης ανάλυση σε όλες τις επιχειρηματικές παραμέτρους. Περιγραφή ιδέας ή προβλήματος, ανάλυση αγοράς & ανταγωνισμού, στρατηγική πωλήσεων, e-marketing, στρατηγική διαφήμισης, λειτουργική στρατηγική, στατιστική ανάλυση (όπου εφαρμόζεται), ορόσημα εφαρμογής, ανάλυση αποπληρωμής επένδυσης κεφαλαίου, αναγκαιότητα προσωπικού, κεφαλαίο κινήσεως και οικονομικές προβολές κερδοφορίας, περιουσιακών ισολογισμών και ρευστότητας. (οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο από τους σύμβουλους επιχειρήσεων).

Όλα τα πλάνα μας κτίζονται με ορίζοντα συνήθως 3 χρόνια (εκτός αν ζητηθεί από τον πελάτη να γίνει πιο μακροχρόνιο πλάνο), καθώς η αγορά σήμερα έχει την τάση να αλλάζει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ότι παλαιότερα λόγο της δραματικής ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και τον τρόπο της επικοινωνίας της διαφήμισης μέσω των ψηφιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης.