Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα μας μπορεί να ενεργεί ως το εσωτερικό λογιστικό τμήμα της επιχείρησής σας.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε οποιοδήποτε επίπεδο εξυπηρέτησης χρειάζεστε. Από την πλήρη διαχείριση των λογιστικών της εταιρίας σας και την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησής σας, ή στην παροχή συμβουλών για τρόπους βελτίωσης των εσωτερικών σας διαδικασιών, θα διασφαλίσουμε ότι κατανοούμε πλήρως τι χρειάζεστε για να σας βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας.

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό λογιστικό πρόγραμμα για την καταχώρηση και ενημέρωση των δεδομένων του πελάτη για την ετοιμασία λογιστικών δεδομένων και οικονομικών καταστάσεων.

Μπορούμε να σας προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Τήρηση κατάλληλων βιβλίων και αρχείων στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα.
 • Προετοιμασία μηνιαίων / τριμηνιαίων / εξαμηνιαίων / ετήσιων λογαριασμών για σκοπούς διεύθυνσης (όπως απαιτείται από τον πελάτη).
 • Προετοιμασία προϋπολογισμών profit & loss και προβλέψεων ταμειακών ροών και εκτιμήσεων του προϋπολογισμού και των οικονομικών εκθέσεων.
 • Βοήθεια στο στήσιμο λογιστικού συστήματος στα γραφεία του πελάτη.
 • Συμβουλές για τρόπους βελτίωσης των εσωτερικών δημοσιονομικών διαδικασιών της εταιρίας σας.

 

Μπορούμε να γίνουμε το δικό σας λογιστικό τμήμα για:

 • Τήρηση βιβλίων για σκοπούς Φ.Π.Α.
 • Προετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Αναλυτικές χρονολογικές καταστάσεις των πελατών σας ή/και προμηθευτών σας.
 • Ετοιμασία καταστάσεων λογαριασμών των πελατών σας για είσπραξη και των προμηθευτών προς πληρωμή.
 • Μηνιαία συμφιλίωση καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και τραπεζών.
 • Και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τα Λογιστικά.