Χρηματικές επιβαρύνσεις για την καθυστερημένη υποβολή της HE32

10 Δεκεμβρίου, 2019 Έφορος Εταιρειών Κύπρου εισήγαγε χρηματικές επιβαρύνσεις για την καθυστερημένη υποβολή της Ετήσιας Επιστροφής της Εταιρείας (ΗΕ32), που ισχύει από ...
Read More

Φορολογικό Ημερολόγιο για το έτος 2019

Φορολογικό Ημερολόγιο 2019 Ημερομηνία* Υποχρέωση Φορολογικό Έντυπο Τέλος κάθε μήνα Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο μήνα &...
Read More

Διανομή μερισμάτων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, 2018

10 Ιανουαρίου, 2019 – Εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πρέπει να διανέμουν ως μέρισμα το 70% των λογιστικών κερδών τους για το Φορολογικό έτος 2016 μέχρι τις 31 Δεκεμ...
Read More