Η Κύπρος έχει έναν από τους χαμηλότερους συντελεστές εταιρικού φόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέρχεται στο 12,5%.

Το ευνοϊκό Κυπριακό φορολογικό σύστημα και το ευρύ δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολόγησης (προς αποφυγή της φορολόγησης των κερδών δύο φορές) συνέβαλαν στην ίδρυση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου που επιλέγετε από πολλούς επενδυτές ως βάση για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Διαθέσιμες Έτοιμες Εταιρείες (Shelf) Ναι
Είδος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ΛΤΔ
Νομικό Σύστημα Κοινό Δίκαιο
Αλλαγής Έδρας Εταιρείας Επιτρέπεται
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ναι, φυσικό πρόσωπο ή εταιρική οντότητα
Ελάχιστος αριθμός Διευθυντών 1, φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
Διευθυντής μη-κάτοικος Επιτρέπεται, δεν συνιστάται για φορολογικούς λόγους.
Ελάχιστος αριθμός Μετόχων 1, φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο €1.00
Ανώνυμες Μετοχές Όχι
Γραμματέας Ναι, φυσικό πρόσωπο ή εταιρική οντότητα
Εγγεγραμμένο Γραφείο / Διεύθυνση Ναι
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Ναι Διευθυντής, Γραμματέας, Μέτοχοι, Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου, Μνημόνιο και Καταστατικό
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Όχι
Ετήσιες Απαιτήσεις
ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ναι
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ναι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Όχι
Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις Ναι
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ Ναι
Ετήσιο Τέλος Εταιρείας €350.00