Χρηματικές επιβαρύνσεις για την καθυστερημένη υποβολή της HE32

10 Δεκεμβρίου, 2019 Έφορος Εταιρειών Κύπρου εισήγαγε χρηματικές επιβαρύνσεις για την καθυστερημένη υποβολή της Ετήσιας Επιστροφής της Εταιρείας (ΗΕ32), που ισχύει από τις 18 Δεκεμβρίου 2019.

Όπως έχετε ήδη συνειδητοποιήσει, όλες οι εταιρείες Κύπρου έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στον Έφορο Εταιρειών την Ετήσια Εκθεση (HE32), η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους.

Κάθε καθυστέρηση στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης θα οδηγήσει στην επιβολή των ακόλουθων επιβαρύνσεων:

* Εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση αξίας € 50 και

* Επιπλέον, θα χρεώνεται € 1 για κάθε ημέρα καθυστέρησης κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών και € 2 για κάθε ημέρα συνέχισης παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό  των € 500.

Οι χρηματικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την καθυστερημένη υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων της Εταιρείας θα πρέπει να καταβληθούν στον Έφορο Εταιρειών κατά την υποβολή τους.   

Καταχωρήσεις ετήσιας έκθεσης για όλα τα έτη μέχρι το 2018 συμπεριλαμβανομένων

Οι ετήσιες εκθέσεις για όλα τα έτη μέχρι και το έτος 2018 θα πρέπει να υποβληθούν στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών έως τις 18 Δεκεμβρίου 2019 για να αποφευχθούν οι χρηματικές επιβαρύνσεις.

 Καταχωρήσεις ετήσιας έκθεσης για το έτος 2019 και τα επόμενα έτη

Από τις 21 Απριλίου 2020, οι Ετήσιες Εκθέσεις της Εταιρείας για το 2019 και τα επόμενα έτη πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών εντός 28 ημερών από την ημερομηνία της προετοιμασίας τους για να αποφευχθούν οι χρηματικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, η Ετήσια Εκθεση της Εταιρείας 2019 που έχει ημερομηνία σύνταξης στις 31 Δεκεμβρίου 2019 πρέπει να υποβληθεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2020.

 Οι Ετήσιες Εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο στον Έφορο Εταιρειών εάν συνοδεύονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους, είναι ανάγκη να επικοινωνήσετε με τους ελεγκτές σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις είναι έτοιμες εγκαίρως και το αργότερο εντός 12 μηνών από το τέλος του σχετικού οικονομικού έτους. 

 

Related Posts